16. máj (zamyslenie Al-Anon)

V Al-Anone nás povzbudzujú k tomu, aby sme aj medzi jednotlivými stretnutiami zostávali v kontakte s ostatnými členmi. Keď mám depresiu a je mi úzko, je pre mňa obrovskou pomocou zavolať svojmu sponzorovi alebo inému priateľovi zo skupinky a pohovoriť si s ním. No chcem, aby som mala veľmi jasno v tom, čo hľadám. Chcem útechu a vyjasnenie vo svojom myslení?

Alebo očakávam radu ohľadom vážnej osobnej krízy? Nemôžem zaťažiť niekoho iného zodpovednosťou za to, aby mi povedal, čo mám robiť. Nikto sa nemôže rozhodnúť namiesto mňa. To je moja zodpovednosť a ak sa mi zdá priťažká, budem prosiť o pomoc svoju Vyššiu moc. Budem meditovať, modliť sa a očakávať na odpoveď.

Pripomienka na dnešný deň: Keď cítim, že musím urobiť radikálny a neodvratný krok, mala by som sa uistiť, že nie som motivovaná rozhorčením, nenávisťou a hnevom. Budem si pripomínať, že keď už raz urobím radikálny krok, nedá sa to vrátiť späť. Nemala by som sa znova pokúsiť s pomocou Boha a Al-Anonu zlepšiť svoju vlastnú schopnosť vyriešiť si svoje problémy?

„Nech sa už v tomto čase stretávam s čímkoľvek,
viem, že Boh mi dal moc dať môj svet do poriadku.“

predošlé   ♦   nasledujúce