16. marec (zamyslenie Al-Anon)

Prijatie a kapitulovanie sú dva postoje, ktoré otvárajú dvere životu podľa Al-Anonu. Napriek tomu ich väčšina z nás dosahuje len veľmi ťažko. Bez ohľadu na naše zmýšľanie o tom, ako veľmi nás život bil, stále sa pridŕžame myšlienky, že prijatie a kapitulovanie sú akýmsi beznádejným vzdaním sa, akousi charakterovou slabosťou. Nie je to tak!

  • PRIJATIE znamená jednoducho naše priznanie, že sú veci, ktoré nevieme zmeniť. Ich prijatie dáva bodku za našimi márnymi snahami a oslobodzuje naše myšlienky a energiu k práci na veciach, ktoré sa zmeniť dajú.
  • KAPITULOVANIE znamená opustiť vlastnú vôľu a prijať Božiu vôľu a Jeho pomoc.

Pripomienka na dnešný deň: Nemusím prijať neustále utrpenie, ktoré sprevádza alkoholizmus. Nepoddám sa vrtochom a machináciám alkoholika. Nikto nemôže zdeformovať moje myslenie, ak to nedovolím.

Bože, pomôž mi prijať zodpovednosť za nájdenie lepšieho spôsobu života prostredníctvom toho, že sa vzdám Tebe a Tvojmu vedeniu.“

predošlé   ♦   nasledujúce