16. október (zamyslenie Al-Anon)

O pomoc sa k Al-Anonu obracajú rôzni ľudia – bohatí a chudobní, vzdelaní a nevzdelaní, ľudia so spoločenským leskom i bez neho.

Niekedy môžeme pozorovať, že tí, čo mali viac výhod majú sklon sa nad iných trochu povyšovať; môžu kritizovať chybnú gramatiku, nízky prejav alebo nevhodné šaty.

Našťastie títo ľudia s ilúziou nadradenosti prišli do Al-Anonu, lebo tu zistia, že ide o spoločenstvo rovnocenných ľudí. Často sa stáva, že osoba, od ktorej by najmenej očakávali duchovný nadhľad, povie niečo, čo zasiahne priamo do srdca poslucháčov, dodá im svetlo, útechu a nádej.

Pripomienka na dnešný deň: V Al-Anone som preto, aby som pomohla vyriešiť svoje problémy, prekonať nedostatky a pomôcť iným nájsť vyrovnanosť rovnako, ako sa o to snažím ja. Nebudem robiť nijaké posudzovanie osôb ani kritizovať, ale pokorne prijmem dobro vo všetkom, čo v spoločenstve nájdem.

„Kto som, aby som súdil Božie deti podľa toho,
ako hovoria alebo čo nosia?
Budem načúvať ich pomoci,
ktorú mi môžu poskytnúť.“

predošlé   ♦   nasledujúce