17. december (zamyslenie Al-Anon)

Istý člen Al-Anonu z Francúzska, ktorý je manželom alkoholičky, napísal do Svetového servisného centra:

„Spomínam si na našu tabuľu v triede, ako sa z nej dalo len ťažko prečítať, čo tam bolo napísané, lebo sme ju zotierali handrou plnou prachu z kriedy. Potom sme ju zotreli mokrou špongiou a tabuľa bola čistá a čierna a písmo na nej sa dalo veľmi pekne prečítať.

Nie je to rovnaké s úzkosťami, ktoré ma trápia? Ak ich chcem zo svojej mysle vymazať, nesmiem na to používať handru plnú zaprášených myšlienok, ale musím ‚ju zotrieť špongiou‘, aby nebolo vidieť nič z toho, čo tam bolo napísané predtým, ale len nové myšlienky, ktoré chcem vidieť a žiť podľa nich.“

Pripomienka na dnešný deň: Ľudia zo všetkých kútov sveta oznamujú v Al-Anone iným svoje užitočné myšlienky. Ako živo nám tento parížsky manžel ukazuje potrebu vymazať naše zbytočné obavy z našich myslí a sŕdc!

„Modlím sa, aby som každý nový deň
začínala s čistou tabuľou
a písala na ňu len to,
čo je pre mňa dobré.“

predošlé   ♦   nasledujúce