17. december (zamyslenie DDA)

Vyjadrovanie pocitov

Keď vychádzame z emocionálnej izolácie, znovu nadobúdame schopnosť rozpoznávať a vyjadrovať všetky svoje pocity.“ VČK, s. 361

Mnohým z nás ako deťom nedovolili prejavovať pocity. A tak sme ich v sebe dusili a predstierali sme, že ich nemáme – zo strachu, že sa nám vysmejú alebo nás potrestajú.

Je sa teda čo diviť, že sme si to preniesli do dospelosti, kde sme s potláčaním pocitov pokračovali a presviedčali sme sami seba, že na nich nezáleží? Alebo sme si možno vybrali cestu liečenia našich pocitov závislosťami alebo nutkavým konaním, až kým sme ich nemuseli prežívať.

Do DDA prichádzame ako dospelé deti s plnou náručou spúšťačov. Tie môžu zmeniť to, čo malo byť miernou reakciou na zúrivosť, a to nie kvôli situácii, ale preto, že to, čo sa povedalo alebo urobilo prebúdza naše potlačené pocity.

Tieto popreté pocity narúšajú vzťahy, lebo za sebou nechávame ľudí, ktorí nevedia prísť na to, prečo reagujeme takým spôsobom.

DDA siaha do týchto skrytých oblastí a vynáša naše detské pocity na denné svetlo, kde nakoniec stratia nad nami svoju moc.

 Dnes budem naďalej dôverovať a oceňovať, že DDA je pre mňa bezpečné miesto na rozpoznávanie a vyjadrenie mojich pocitov.