17. február (zamyslenie Al-Anon)

Keď doma dochádza k agresívnym hádkam, obidvaja rodičia zlyhávajú v tom, aby si uvedomili, že ich intenzívna zápletka môže zničiť to, čo by malo byť posvätným vzťahom. Pri tých, ktorí sú k nám najbližšie, máme najväčšie sklony zabúdať na ohľaduplnosť, ktorú si navzájom dlhujeme. V Al-Anone sa učíme, že vo svojej domácnosti môžeme „zaviesť“ novú atmosféru takou jednoduchou vecou, akou je ohľaduplnosť – neustála, jemná ohľaduplnosť voči každému členovi rodiny, vrátane tých najmenších.

Pripomienka na dnešný deň: Tichá, vyrovnaná reakcia na rozzúrený útok môže útočníkovi „vziať vietor z plachiet“ Čo môžem stratiť tým, že to vyskúšam? Prinajmenšom mi to pridá na mojej dôstojnosti a úrovni, keď nepoviem nič, čo by som mohla neskôr ľutovať.

„Och, ohľaduplnosť: je to oveľa menej,
než odvaha srdca alebo svätosť.
Napriek tomu sa mi zdá,
že Božia milosť je v ohľaduplnosti.“
(Hilaire Belloc: Ohľaduplnosť)

predošlé   ♦   nasledujúce