17. júl (zamyslenie Al-Anon)

Len niekoľkí z nás sú celkom oslobodení od pocitu viny. Skrúšení môžeme byť kvôli svojim vlastným slovám alebo činom, alebo pre veci, ktoré sme nedokončili. Vinní sa môžeme cítiť dokonca aj kvôli iracionálnym alebo falošným obvineniam alkoholika.

Keď ma trápi pocit viny, nemôžem za deň urobiť všetko, čoho som schopná. Musím sa tohto pocitu zbaviť, ale nie tým, že ho zatlačím nabok, ale tým, že rozpoznám a napravím jeho príčinu.

Oslobodená od tejto záťaže sa môžem celkom vložiť do svojej každodennej práce a duchovného rastu. Potom budem mať niečo cenné, čo môžem dať ostatným namiesto toho, aby som sa sústreďovala na vlastnú frustrovanosť.

Pripomienka na dnešný deň: Odmietnem, aby ma trápil stiesnený pocit viny. Nájdem jej zdroj a vynahradím všetky škody, ktorú som spôsobila. Budem si dávať pozor, aby som to neprikrášľovala sebaospravedlňovaním a samospravodlivosťou. To by zabrzdilo všetko, čo sa snažím uskutočniť.

„Človek pocíti úľavu a radosť, keď vloží svoje srdce do svojej práce a urobí ju najlepšie ako vie; ale to, čo povie alebo urobí iným spôsobom, mu neprinesie nijaký pokoj.“ (Ralph Waldo Emerson: Esej o sebestačnosti)

predošlé   ♦   nasledujúce