17. jún (zamyslenie Al-Anon)

Kým sa dostaneme k štúdiu 3. kroku, začneme vnímať nežné a postupné vedenie k pravdám, ktoré sme si nikdy neuvedomovali alebo sme ich nevyužívali.

Tento krok je pre každého z nás osobne výzvou. Navrhuje nám rozhodnutie: vzdať sa našich záležitostí a odovzdať ich Bohu, aby ich vyriešil, čo môže urobiť len vtedy, ak sa vzdáme svojej vôle a svoje životy odovzdáme do jeho starostlivosti.

3. krok je extraktom centrálnej myšlienky filozofov všetkých čias. Nebolo by múdre prijať ich múdrosť ako väčšiu, než je tá naša?

Pripomienka na dnešný deň: Slová

rozhodli sme sa zveriť svoju vôľu a život do starostlivosti Boha tak, ako ho chápeme

by mi mohli život tak veľmi uľahčiť, keby som dokázala podriadiť svoju vôľu tej Jeho. Toto je pre mnohých z nás kameňom úrazu: cítime sa zaviazaní aplikovať silu našej vôle do našich problémov. Takto sa nijaké riešenie nenájde.

Pre každého z nás existuje vedenie a ak budeme počúvať, začujeme tie správne slová. Určite pre vás existuje to správne, ktoré si z vašej strany nevyžaduje nijakú voľbu. Postavte sa doprostred prúdu moci a múdrosti, ktorá tečie do vášho života. Potom budete bez námahy donútení k pravde a dokonalej spokojnosti.“ (Ralph Waldo Emerson)

predošlé   ♦   nasledujúce