17. marec (zamyslenie Al-Anon)

Bola raz jedna skupinka Al-Anon, kde nikdy nebolo viac ako deväť členov, hoci v jej blízkom okolí boli štyri skupiny AA.

Všetci okrem troch z deviatich (tých troch, ktorí skupinu založili), sa veľmi často striedali. Keď tam prestali chodiť, „zakladatelia“ skupinky krčili ramenami a hovorili: „Čo sa dá robiť? Jednoducho si neuvedomujú, ako im Al-Anon môže pomôcť!“

Na stretnutiach sa obyčajne hovorilo veľa hrôzostrašných príbehov o tom, čo alkoholici povedali alebo urobili a všetko utrpenie bolo veľmi dopodrobna opisované. Všetko to bolo celkom vzrušujúce, no nedialo sa tam nič, čo by nováčikom priblížilo program Al-Anon a to, ako by ho mohli aplikovať do svojho života. Medzi stretnutiami nikto nenadväzoval nijaký kontakt, okrem troch „zakladateľov“.

Al-Anon je program sebazdokonaľovania. Funguje na základe priateľstva a záujmu jedných o druhých, takisto hlbokou diskusiou, princípmi Al-Anon, ktoré sa nachádzajú v 12 krokoch, 12 tradíciách a sloganoch.

Ak je môj život v zmätku, príčinu aj uzdravenie budem hľadať v sebe a 12 krokov využijem na to, aby som svoje nedostatky vylepšila. Ak naša skupina nie je živá, fungujúca jednotka, príčinu a uzdravenie budeme hľadať v našich 12 tradíciách.“

predošlé   ♦   nasledujúce