17. október (zamyslenie Al-Anon)

Dvanásť krokov nám dáva duchovnú múdrosť, ktorá odkrýva a rozširuje naše chápanie, keď ich postupne jeden po druhom študujeme. No je jeden krok, ktorý by sme mohli študovať každý deň od samého začiatku kvôli jeho neobyčajnej moci vrhať svetlo na iných: je to 11. krok, ktorý hovorí o modlitbe a meditácii.

Meditácia je tiché a podporujúce použitie mysle na premýšľanie o duchovnej pravde. Jeho cieľom je odkloniť myseľ od problémov, ktoré prežívame, pozdvihnúť myšlienky nad krivdy a nespokojnosť, ktoré skresľujú naše myslenie.

Pripomienka na dnešný deň: Aspoň 5 minút večer a ráno si vyčlením na duchovné sústredenie a z mysle vylúčim všetko okrem jednej duchovnej myšlienky. Každú meditáciu začnem a ukončím vedomým uvažovaním o Bohu.

„Cez modlitbu a meditáciu sme si zlepšili náš vedomý kontakt s Bohom tak, ako ho chápeme a modlili sme sa len za poznanie jeho vôle pre nás a pre silu ju uskutočniť.“ (11. krok)

predošlé   ♦   nasledujúce