18. apríl (zamyslenie Al-Anon)

Chorý pijan nemôže byť nikdy od svojej choroby oslobodený, keď sa k nemu budem správať pohŕdavo. A nerobia mnohí z nás práve to? Keď dôstojnosť a vlastnosti alkoholika prekrýva bľabotanie alebo násilnícke správanie, nie je ľahké pamätať na to, že toto bezmocné stvorenie je Božím dieťaťom, ktoré je zranené, citlivé, choré od viny a potrebuje náš súcit.

Nech je to akokoľvek ťažké, náš vlastný pokrok musí začať nápravou nášho postoja k alkoholikovi, keď sa nachádza v akútnom štúdiu choroby.

K emocionálnej kríze dochádza aj vtedy, keď alkoholik vytriezvie. Aj vtedy sa musíme správať rovnako, ako keď pitie pôsobilo nepokoj. Keď sa stretne hnev s hnevom, výsledkom toho nie je nič konštruktívne; ten zápas, v ktorom je kontrola stratená, nikto nevyhrá.

Pripomienka na dnešný deň: Duševná rovnováha sa dá získať; a má to rozhodný účinok na pijana, ktorý dokonca aj vo svojom alkoholickom zahmlení vníma zmenu v nás. No čo je ešte dôležitejšie, uvoľnený postoj zabráni opotrebovanosti našich emócií a zachová nám dôstojnosť.

„Dovoľ mi odvrátiť svoje myšlienky od súženia ťažko zvládateľného okamihu a myslieť na Tvoju vždy prítomnú pomoc a podporu.“

predošlé   ♦   nasledujúce