18. december (zamyslenie Al-Anon)

Myšlienky, ktoré treba vziať na stretnutie Al-Anon:

  • Uistím sa, že to, čo poviem, bude pre niekoho užitočné a nebudem stretnutie využívať len ako obecenstvo pre moje problémy.
  • Budem počúvať všetko, čo sa tam bude hovoriť, aby som mala nejaké konštruktívne myšlienky, ktoré by som si so sebou vzala domov a mohla ich používať.

  • Nepoddám sa nutkaniu rozprávať ďalej potom, keď som už povedala, čo som chcela – a to, čo poviem, bude mať priamu súvislosť s predmetom stretnutia.
  • Ak ma niekto požiada o radu, poskytnem mu ju len v súvislosti s princípmi Al-Anon a nenavrhnem mu nijaký krok, ktorý by mal urobiť.

Pripomienka na dnešný deň: Stretnutia Al-Anon sú v podstate skupinovou terapiou, z ktorej by si mal každý prítomný načerpať maximálny úžitok. Ak mám osobný problém, ktorý chcem prediskutovať, budem o ňom hovoriť s mojim sponzorom pred stretnutím alebo po ňom, alebo ho prediskutujem telefonicky.

„Nepremrhám ani minútu
z tej jednej hodiny týždenne,
keď sa môžeme spolu deliť
o skúsenosti, silu a nádej.“

predošlé   ♦   nasledujúce