18. december (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI NIČ NEĽUTUJEM

V živote som urobila veľa chýb: nebola som dokonalá manželka, matka, ani zamestnankyňa. Prišla som o svoje manželstvá, zamestnania, deti. Keď som vkročila na svoje prvé stretnutie CoDA, bola som na tom dosť zle. Trvalo mi dlho, kým som prijala svoju minulosť. Moje skúsenosti sú mojimi učiteľkami. Dnes pre mňa platí štvrtý prísľub:

„Oslobodzujem sa od pocitov
obáv, viny a ľútosti
ohľadom mojej minulosti i súčasnosti.
Som dostatočne uvedomelý,
aby som sa k nim už nevracal.“

predošlé   ♦   nasledujúce