18. december (zamyslenie DDA)

SLUŽBA

Zámerom služby v DDA je vzájomná podpora pri stávaní sa zodpovednými za našu vlastnú pohodu.“ VČK, s. 354

Môže byť ťažké začať vykonávať službu, keď tá akoby niesla zo sebou takú veľkú zodpovednosť. Myšlienka, že môžeme pomôcť druhému človeku zotaviť sa vyvoláva podobný pocit, ako keď sme sa snažili zachrániť naše rodiny.

Avšak práve služba v DDA poskytuje dáva druhým možnosť prevziať zodpovednosť za seba. Zahajovanie stretnutia, funkcia tajomníka, vedenie kníh a zbieranie stoličiek po stretnutí, to všetko sú veci, ktoré robia stretnutie otvoreným a poskytujú prostriedky zotavenia pre nás samých a pre druhých.

Keď sa na nás členovia obracajú po radu, uvedomujeme si, že sa môžem zdieľať so svojou skúsenosťou, silou a nádejou, ale tiež to, že pokyny sú priamo pred nimi. Na prípadné otázky členov odpovie „Manuál pre nováčika“, VČK, Žltá kniha a iné publikácie.

Naším cieľom je podporovať dospelé deti, keď sa snažia osvojiť si myšlienku, že môžu byť zodpovední za svoje vlastné blaho. Pre novšieho člena môže byť frustrujúce, aby pochopil, že keď mu dovoľujeme nájsť silu k sebaláske, prejavujeme mu hlbšiu úroveň lásky. Ak sa to však robí v duchu lásky a krátkym vysvetlením, pocítia, ako sila programu napĺňa vzduchoprázdno, ktoré sa dlho snažili popierať.

Dnes budem slúžiť a uvedomovať si pritom, že každá časť organizácie stretnutia vytvára pre účastníkov DDA možnosť stať sa zmocneným k sebaláske.