18. január (zamyslenie Al-Anon)

Patrím do Al-Anonu, aby som sa naučila, ako mám žiť v pokoji so sebou a s inými. Voči mojej skupine mám zodpovednosť, aby som nikdy neodkryla čiesi tajomstvo. Musím chrániť anonymitu ostatných členov a ich rodín. Len takto môžem pomôcť svojej skupine, aby rástla v schopnosti pomáhať iným. Najdôležitejšie je, aby som nikdy nepovedala nijaký príbeh s uvedením konkrétneho mena. Rovnako chcem mať istotu, že ostatní nebudú nikde inde opakovať to, čo som povedala na stretnutí, alebo čo povie niekto iný, aj ja budem strážiť diskrétnosť.

Pripomienka na dnešný deň: Anonymita je duchovným základom všetkých našich tradícií, ktoré nám stále pripomínajú, aby sme kládli princípy nad osobnosti. Túto 12. tradíciu, ktorú sa snažíme dodržiavať, by sme mali mať neustále na mysli. Je to tajomstvo úspechu v spôsobe života Al-Anonu.

„Klebetný človek odkrýva tajomstvá, ale ten, kto má verného ducha, záležitosť ukrýva.“ (Príslovia)

predošlé   ♦   nasledujúce