18. júl (zamyslenie Al-Anon)

Fráza, ktorú v Al-Anon počúvame pomerne často, znie:

Áno, ale …“

Členka A vysvetľuje, ako sa dá na problém členky B uplatniť myšlienka Al-Anonu. B ju preruší a povie: „Áno, ale…“ a pokračuje v tom, že hovorí, aký je jej prípad odlišný, že je oveľa horší ako u ostatných, a že by sa nedal vyriešiť niečím takým jednoduchým, ako je použitie niektorého z krokov alebo sloganov.

Áno, ale…“ znamená, že nie je pripravená počúvať, lebo nechce, aby bol jej problém podcenený. Ona s ním žije a len ona vie, aký je hrozný. Prehliada skutočnosť, že všetci sme tu z rovnakých dôvodov.

Pripomienka na dnešný deň: Ak mám niekedy pokušenie povedať „Áno, ale…“, pripomeniem si, aby som sa sústredila na to, čo hovorí môj priateľ v Al-Anone. Ak som si istá, že chcem, aby bol môj život lepší, budem počúvať s otvorenou mysľou a aplikovať to, čo budem počuť.

Kľúčom pre Al-Anon je prijať a používať program bez akýchkoľvek „Áno, ale“, ktoré odkryjú len moju neochotu a neistotu.

„Nebudem odolávať vplyvu novej myšlienky. Mohla to byť práve tá, ktorú som potrebovala bez toho, aby som si to uvedomovala. Budem sa usilovať, aby bola moja myseľ flexibilnejšia a vnímavejšia na nové uhly pohľadu.“

predošlé   ♦   nasledujúce