18. jún (zamyslenie Al-Anon)

Grécky filozof Sokrates povedal: „Poznaj sám seba“. 4. krok nám hovorí, ako to máme urobiť, ako máme uskutočniť nebojácnu morálnu inventúru samých seba. Máme sa vidieť takí, akí naozaj sme: svoj charakter, pohnútky, postoje a činy.

Hlboko zakorenený zvyk sebaospravedlňovania ma môže pokúšať, aby som si ospravedlnila každú chybu, keď ju odhalím. Budem obviňovať iných za to, čo robím tam, kde som nútená reagovať na ich nesprávne konanie?

Vraj ani psychiater nevie kvôli takýmto prekážkam analyzovať sám seba. To ma povzbudzuje, aby som dokázala, že osobná úprimnosť a pokora môže dosiahnuť to, čo vyššie poznanie často nedokáže.

Pripomienka na dnešný deň: Celková inventúra mojich dobrých a zlých vlastností ako začiatok mojej práce na 4. kroku môže byť zaujímavá a užitočná. No keď som pripravená pustiť sa do toho a napraviť svoje chyby, budem pracovať naraz len na jednej alebo dvoch – a to tak dlho, ako bude treba, aby som bola spokojná, že som v tom urobila skutočný pokrok a zbavila sa ich.

Dokonalosť je veľmi ďaleko,
ale zlepšenie môže nastať každý deň.“

predošlé   ♦   nasledujúce