18. marec (zamyslenie Al-Anon)

Život s alkoholikom moje myslenie rôznym spôsobom zdeformoval, ale týkalo sa to hlavne jednej oblasti: Všetky svoje problémy som zvaľovala na fľašu! Teraz sa v Al-Anone učím pozerať priamo na každý problém a neusilujem sa nájsť nejakého vinníka, ale objaviť, ako môj postoj pomohol k vytvoreniu môjho problému alebo k jeho zostreniu.

Musím sa naučiť čeliť následkom mojich vlastných činov a slov a keď urobím chybu, musím to napraviť. Prijímať zodpovednosť je nevyhnutné, ak chce byť človek dospelý. Bez ohľadu na to, či alkoholik pije, nebudem vyhľadávať obetného baránka, aby som si tak ospravedlnila svoje vlastné chyby.

Pripomienka na dnešný deň: Keď budem sama seba podvádzať, len aby som unikla dôsledkom svojich vlastných chýb, nie je v tom nijaká výhoda, úžitok, ani rast. Keď si to uvedomím, viem, že sa posuniem dopredu.

„Musíme byť pravdiví vo svojom vnútri, pravdiví k sebe skôr, než môžeme spoznať pravdu, ktorá je mimo nás. No pravdivými vo svojom vnútri sa stávame tým, že prejavujeme pravdu tak, ako ju vidíme.“ (Thomas Merton: Žiadny človek nie je ostrov)

predošlé   ♦   nasledujúce