18. október (zamyslenie Al-Anon)

Stručná štúdia niektorých vecí, ktoré ani nepostrehneme:

Ostatní zvyčajne vnímajú naše postoje na základe toho, čo hovoríme a robíme a ako to robíme – ak postoje skutočne odrážajú to, čo cítime. Niekedy môže nežné konanie a jemné, zdvorilé slová len napodobňovať naše skutočné pocity. Môžeme si dokonca myslieť, že sme prekonali zlobu, samospravodlivosť a sebaľútosť, ale ak sa ešte stále nachádzajú v našom vnútri, budú z nás nejakým záhadným spôsobom vychádzať na povrch a popierať to, čo sa snažíme predvádzať vo svojej falošnej hre.

„Ako to vie?“ pýta sa zmätená manželka. „Nikdy nezvyšujem hlas, nikdy sa nehádam, snažím sa robiť všetko, čo odo mňa očakáva a napriek tomu neustále vzdoruje!“

Pripomienka na dnešný deň: Zmenu môjho vnútorného postoja nepotvrdzuje len zmena môjho správania a toho, čo hovorím a robím. Klamem samu seba, ak si myslím, že môžem celkom zamaskovať moje skutočné pocity. Nejakým spôsobom vyjdú na povrch a len predĺžia nesúlad v mojej rodine. Musím celkom vykoreniť nepríjemné pocity, ktoré som sa snažila ukryť.

Je veľa vecí na nebi a na zemi … o ktorých vo svojej filozofii snívaš.“
(William Shakespeare)

predošlé   ♦   nasledujúce