19. december (zamyslenie Al-Anon)

Každý týždeň má 168 hodín. Tí, čo prichádzajú do Al-Anonu po pomoc, majú mnohé z týchto hodín naplnené znepokojujúcimi, ba dokonca bolestivými skúsenosťami: neistotou, nenaplnenými potrebami a aj násilím. Existujú spôsoby, ako sa dá veľa z tohto utrpenia prekonať a Al-Anon nám ponúka jeden z nich.

Nestojí za to obetovať jednu zo 168 hodín na stretnutie Al-Anon? Nestojí za to obetovať každý deň 10 minút na čítanie literatúry Al-Anon, ktorá nám hovorí, ako si môžeme pomôcť a snáď aj pol hodinu na to, aby sme pozdvihli inú osobu z jej problémov?

Pripomienka na dnešný deň: Vyžaduje si to len veľmi málo času, aby som sa naučil, ako sa Al-Anon vzťahuje na mňa a na môj chaotický život, a uvedomil som si, že zmeny, ktoré prežívam, sa javia ako zázraky. Žiť podľa programu Al-Anon je každodenný program a čím viac o tom premýšľam, tým väčšia bude moja odmena – v spokojnosti, naplnení a neustálom duchovnom raste.

„Každá minúta, ktorú využijem
na premýšľanie a využitie
programu Al-Anon spôsobí,
že dokážem prežiť všetky hodiny v týždni.“

predošlé   ♦   nasledujúce