19. jún (zamyslenie Al-Anon)

Sebaskúmanie, o ktorom sa hovorí v 4. kroku, je dlhodobý záväzok. Musím v ňom pokračovať tak dlho, kým nezačnem vidieť chyby, ktoré mi spôsobujú toľko problémov.

Deň za dňom sa musím usilovať postaviť sa zoči-voči sebe takej, aká som, a naprávať všetko, čo mi bráni v tom, aby som sa stala človekom, akým chcem byť.

Keď rozmýšľam o každom jednom dni a myslím na následky toho, čo som povedala a urobila, môžem pokračovať a prejsť k 5. kroku, ktorý hovorí, aby som tieto nedostatky priznala – najprv Bohu a potom aj sebe – v akejsi súkromnej spovedi. Keď to urobím, budem potrebovať odvahu dokončiť tento krok tým, že sa so svojimi omylmi zverím inej osobe, ktorej dôverujem. Takéto priznanie si vyžaduje pokoru a úprimnosť.

Pripomienka na dnešný deň: Keď pochopím zložitosť úlohy postaviť sa zoči-voči sebe a svojim chybám, budem sa chrániť pred sebaospravedlňovaním a samospravodlivosťou. Dobre si uvedomujem, aké je ľahké ospravedlňovať samu seba a zo svojich omylov obviňovať iných a najmä alkoholika.

Keď chcem svoje chyby prekonať, najprv musím vedieť, aké vlastne sú. Potom sa k nim musím priznať a nakoniec ich s trpezlivým sebanaprávaním zmenšiť, aj keď sa od nich možno neviem oslobodiť úplne.“

predošlé   ♦   nasledujúce