2. apríl (zamyslenie Al-Anon)

Program Al-Anon naozaj funguje, lebo nám pomáha oslobodiť sa od samých seba. Keď neustále premýšľame o svojich krivdách a o „chybách“ alkoholika, naše mysle sú v príliš veľkom zmätku a nedokážu prijať nové myšlienky.

Zanechám toto bezcenné trápenie a sústredím sa na to, aby som posilnila samu seba a prijímala každý deň spolu s tým, čo prinesie. Keď bude moja myseľ a emócie posilnené tým, že budú uplatňovať jeden z 12 krokov alebo sloganov (napr. „Vzdaj sa toho a odovzdaj to Bohu“), budem schopná lepšie vnímať svoje ťažkosti v tej správnej perspektíve.

Pripomienka na dnešný deň: Keď sa budem menej zameriavať na seba, budem sa lepšie brániť ranám opovrhovania a nespravodlivosti. Menšie krízy sa mi nebudú javiť ako veľké, lebo ich nebudem zbytočne zveličovať a pripisovať im dôležitosť.

„Modlím sa, aby som rástla v schopnosti využívať každý deň s duševnou rovnováhou, múdrosťou a trochou humoru. S Božou pomocou sa môžem naučiť, aby som malé trápenia nemenila na veľké.“

predošlé   ♦   nasledujúce