2. december (zamyslenie Al-Anon)

Keď sme na stretnutí, myšlienky Al-Anonu sa nám zdajú byť také jasné, že nikdy nepochybujeme o tom, že ich môžeme aplikovať vo svojich každodenných životoch. Žiaľ, potom zase začne prevažovať staré myslenie a dostaneme sa k tomu, čo v AA korešponduje s „pokĺznutím“ alebo recidívou. To však nie je dôvod k tomu, aby sme boli kvôli tomu znechutení.

Keď sa pozerám späť na postoj, aký som mala predtým, než som začala chodiť do Al-Anonu, vidím, ako veľa som sa naučila a ako veľa si z toho pamätám a využívam pri riešení svojich každodenných problémov. Nemôžem síce v tejto oblasti očakávať od seba dokonalé majstrovstvo, ale budem trpezlivá.

Pripomienka na dnešný deň: Ak pre mňa nie je ľahké vidieť seba tak, ako ma vidia ostatní a rozpoznať pokrok, ktorý som urobila, stačí, ak budem pozorovať zlepšenie u ostatných v mojej skupine. Dokonca aj niektorí z tých, u ktorých sa ich problém javil ako „beznádejný“, robia veľké pokroky v tom, že sa učia odpútavať od mnohých trýznivých epizód v alkoholizme. Rozpoznávajú, že ani ich myslenie a činy neboli vždy triezve. Program Al-Anon využívajú na to svoj návrat do uvážlivého a vyrovnaného stavu.

„Al-Anon neprodukuje zázraky za noc,
ale keď sa obzrieme späť,
uvedomujeme si, že zázrak je
v procese uskutočňovania.“

predošlé   ♦   nasledujúce