2. december (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI MÁM DUCHOVNÉ SPOJENIE

Som vystrašený, utrápený a neviem, čo mám robiť, a tak pracujem na 11. kroku. Je jedným z mojich obľúbených. Žiadam „len o poznanie Božej vôle“ pre seba a o „silu ju uskutočniť“. Keď počúvam a som otvorený voči vedeniu, funguje to! Moja Vyššia moc je tu. V mojej mysli niet pochybností. Som taký vďačný za tento krok!

predošlé   ♦   nasledujúce

11. krok:
Pomocou modlitby a meditácie
sme zdokonaľovali svoj vedomý styk
s Bohom tak, ako ho my chápeme
a prosili sme ho len o to,
aby sme spoznali jeho vôľu
a mali silu ju uskutočniť.