2. február (zamyslenie Al-Anon)

Druhý krok otvára dvere pochopeniu a rastu. Keď sme si priznali svoju bezmocnosť a neschopnosť ovládať svoje životy, potom sme pripravení „uveriť, že sila väčšia ako sme my nám môže navrátiť duševné zdravie“.

Je pre mňa šokujúce priznať si, že moje myslenie nebolo zdravé a že som na alkoholikove aktivity reagovala nerozumne? Aby som to dokázala, musím sa pozrieť naspäť na prvý krok. No teraz si uvedomujem, že mám k dispozícii moc, ku ktorej sa môžem obrátiť o pomoc. Je to moc väčšia, než my. Ak to prijmeme, získame realistickejší pohľad na náš vzťah k celému svetu.

Pripomienka na dnešný deň: Môžem dosiahnuť skutočnú dôstojnosť, dôležitosť a individualitu už len tým, že si priznám svoju závislosť od moci, ktorá je väčšia a lepšia, než čokoľvek, čo si dokážem predstaviť alebo pochopiť. Chcem ju využívať pri každom svojom rozhodovaní. Hoci moja ľudská myseľ nemôže zistiť, aký bude výsledok, verím, že čokoľvek sa stane, bude to nakoniec pre moje dobro.

„Vďaka Bohu nie som sama závislá na vlastných zdrojoch. Skúšala som do svojho života vniesť poriadok a zmysel bez Božej pomoci, ale teraz odstúpim nabok a dovolím , aby to urobil On.“

predošlé   ♦   nasledujúce