2. január (zamyslenie Al-Anon)

Keby som si mala sadnúť na tiché miesto a pozrieť sa späť na všetko, čo sa v mojom zložitom živote stalo tak, akoby som skúmala život niekoho iného, alebo keby som o tom čítala v knihe, ako by sa mi to javilo? Viem, že to môžem robiť len tak, že sa budem vystríhať akéhokoľvek sebaospravedlňovania a čestne sa pozriem na všetky fakty.

  • Urobila alebo povedala som v zhone, hneve alebo zúfalstve niečo, čo moju situáciu len zhoršilo?
  • Sú veci, na ktoré si spomínam a ktoré ľutujem?

Učíme sa len zo skúseností a len tým, že sa rozhodneme, že chyby z minulosti už nebudeme opakovať.

Pripomienka na dnešný deň: Neprepadnem alkoholikovej túžbe po treste kvôli tomu, aby sa mu uľavilo. Nebudem nadávať a nariekať, pretože mi to nepomôže prekonať ťažkosti, v ktorých sme uviazli. Budem sa usilovať zvládať svoje každodenné ťažkosti tichým postojom a neustále si budem pripomínať, že to robím kvôli sebe.

„Keď som v pokušení alebo podlieham tlaku iracionálneho správania, modlím sa, aby som sa mohla zastaviť a rozmýšľať skôr, než niečo urobím alebo poviem. Prosím Boha, aby tieto impulzy odstránil a pomohol mi rásť a stať sa človekom, akým chcem byť.“

predošlé   ♦   nasledujúce