2. máj (zamyslenie Al-Anon)

Väčšina z nás v Al-Anone si uvedomuje dôležitosť modlitby. V nej môžeme „premýšľať“ veľakrát cez deň: („Ďakujem Ti, Bože, za to, že si mi pomohol urobiť túto prácu.“ „Prosím, dovoľ mi vidieť krásu aj v tom, čo je obyčajné a bežné: napr. strom, dieťa, východ slnka.“ „Pomôž mi, aby som nerozoberala toto zranenie, ale ukáž mi, kde robím chybu.“ atď.). Môžeme sa modliť večer a ráno a prosiť o vedenie pri realizovaní zmien v našich životoch alebo o svetlo v ťažkých situáciách.

Modlitba je jednoducho aktívny krok kontaktu s Vyššou mocou. Je to takisto uznanie našej ľudskej bezmocnosti, ktorú sme často videli v našich snahách o nájdenie pokoja a bezpečia.

Pripomienka na dnešný deň: Modlitba je kontakt, ktorý uskutočňujem s Bohom vo svojich myšlienkach. Je to účinný liek ducha. Modlitby o vedenie sú snáď najsilnejšie zo všetkého a zabezpečujú, aby som bola vnímavá a takisto ochotná správať sa podľa Jeho vnuknutia.

„Každá pravdivá modlitba nejakým spôsobom vyznáva našu absolútnu závislosť od Boha. Je to teda hlboký a nevyhnutný kontakt s Ním… Vtedy, keď sa modlíme, skutočne aj existujeme.“ (Thomas Merton: Žiadny človek nie je ostrov)

predošlé   ♦   nasledujúce