20. december (zamyslenie Al-Anon)

Al-Anon mi dáva neoceniteľnú príležitosť urobiť niečo pre iných. Kiež by som neprehliadala skutočnosť, že keď pomáham niekomu inému, dostávam viac, než dávam. Mám uspokojenie z počúvania problémov iných. Môžem si ujasniť mylné predstavy o programe, čo pomôže môjmu priateľovi vyvinúť väčšie úsilie v tom, aby si dal svoj život do poriadku. Už táto skutočnosť by bola pre mňa veľkou odmenou. Ale získam aj skúsenosť, ktorá mi pomôže vo vyjasňovaní mojich vlastných myšlienok a vo vnímaní mojich problémov v novom svetle.

Pripomienka na dnešný deň: Nikto z nášho spoločenstva nemá voči nikomu nijaké záväzky. Nedovoľ, aby som sa zdobila svätožiarou za dobrý skutok, lebo tým, že som to urobila, som viac pomohla sebe, než tomu, ktorému som sa snažila pomôcť. Čím viac svetla poskytujeme iným, tým lepšie vidíme my sami.

Dokonca aj slovo, vyslovené alebo napísané v ďalekej krajine ma môže zasiahnuť a vrhnúť nové svetlo na moje vlastné ťažkosti.

„Ako ďaleko dosiahne sviečka
svojimi lúčmi!
Rovnako svieti dobrý skutok
v nemravnom svete.“
(Shakespeare: Kupec benátsky)

predošlé   ♦   nasledujúce