20. december (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI DÁVAM, LEBO SOM SA TAK ROZHODOL

Skutočne poslúžiť môžem len vtedy, keď dávam slobodne, na základe svojho rozhodnutia. Ak môžem niekedy dať len trochu, je to v poriadku – nemôžem dať niečo, čo nemám. V zotavení si uvedomujem, že potrebujem čas na uvoľnenie, hranie, modlitbu a rozjímanie – aby som sa vrátil späť k svojmu duchovnému zdroju a naplnil si dušu. Potom môžem dávať druhým z pocitu plnosti, starostlivosti a lásky, namiesto neľúbosti a povinnosti. Druhým pomôžem viac, keď najskôr pomôžem sebe a mám rád seba.

predošlé   ♦   nasledujúce