20. február (zamyslenie Al-Anon)

Žijem s alkoholikom. Bez ohľadu na to, či pije alebo nie, situácia si vyžaduje trpezlivosť, prijatie a odhodlanie. Ako si osvojujem a praktizujem tieto vlastnosti? Tým, že sa citovo odpútavam od problémov, ktorým každý deň čelím, alebo – inak povedané – tým, že sama sebe nedovolím citovo sa do nich zaangažovať.

Nie je to ľahké. Budem sa snažiť byť objektívnejšia a nebudem brať osobne všetko, čo sa povie alebo urobí. Budem čítať všetku literatúru Al-Anon, ktorá bude dostupná, aby som mala viac informácií pre zmenu mojich vlastných návykov a zmýšľania.

Pripomienka na dnešný deň: Každý deň si zopakujem svoj pokrok v oblasti citového odpútania. Čo som povedala a nemala povedať? Odpútala som sa diskrétne, priateľsky ticho alebo vyčítavo a nevrlo? Ušla mi príležitosť povedať v správnej chvíli pomocné slovo?

Modlím sa za múdrosť, aby moje odpútanie nebolo kruté, ale láskyplné. Nech medzi nami nie je múr, ale puto vzájomnej úcty k individualite každého z nás.“

predošlé   ♦   nasledujúce