20. február (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI MÁM SPIRITUALITU

Môj život bol nezvládnuteľný. Nemal som ciele, ničomu som nerozumel. Zápasil som s rozhodovaním. Pred CoDA som mal náboženstvo – Teraz mám duchovnosť, ktorá mi je každodennou oporou. Mám Vyššiu moc, aby ma viedla, podporovala a načúvala mi. Moja spiritualita a Vyššia moc sňali veľkú ťarchu z mojich pliec. Už nemusím nič robiť sám.

predošlé   ♦   nasledujúce