20. január (zamyslenie Al-Anon)

Iným nemôžem ublížiť bez toho, aby som ublížila sebe. Je to dosť vážny dôvod na to, aby som sa zamyslela skôr, než zo svojich úst vypustím slová, ktoré by mohli spustiť rozhorčenú výmenu názorov. Uvažovala som niekedy nad tým, že impulz k tomu, aby som povedala niečo neláskavé, vychádza z mojej vlastnej viny a stiesnenosti, ktorá spôsobuje výbuchy namierené proti iným?

Pre mňa to môže znamenať chvíľkové uvoľnenie, ale vracia sa to ako bumerang, ktorý len zväčší môj vlastný nepokoj. Netrpezlivosť s inými vyvoláva len ich netrpezlivosť so mnou. Impulzívna kritika na stretnutiach Al-Anon môže ovplyvniť jednotu skupiny, od ktorej závisí moja pomoc.

Pripomienka na dnešný deň: Keby som sa tak vedela naučiť upokojiť svoju myseľ skôr, než niečo poviem. Nechcem konať netrpezlivo a nepriateľsky, lebo viem, že to vyvolá protichodnú reakciu. Je chybou myslieť si, že si to vyžaduje sebakontrolu; trpezlivosť sa dá dosiahnuť tým, že sa naučíme vzdať sa zanovitosti.

Jonathan Swift povedal: „Ten, kto prestane byť trpezlivý, nevlastní svoju dušu. Ľudia sa nesmú zmeniť na včely, ktoré zabíjajú seba tým, že bodajú iných.“

predošlé   ♦   nasledujúce