20. júl (zamyslenie Al-Anon)

Chcieť vedieť, prečo alkoholik pije, alebo prečo v triezvom stave robí to, čo robí, je „svrbenie, ktoré sa nedá poškriabať“.

Niektorí z nás sa nikdy neprestanú pokúšať, aby to zistili. Keďže nie sme psychiatri, naše bádania sa musia skončiť frustráciou, tak to prijmime ako niečo, čo je nemožné a tiež nedôležité.To, čo je dôležité a čo patrí do sily nám danej Bohom, aby sme to mohli rozlúštiť je to, čo robíme my, čo nám komplikuje život a spôsobuje v ňom zmätok. Keď na to prídeme a urobíme niečo preto, aby sme to zmenili, zmizne slušná kôpka našich problémov.

Pripomienka na dnešný deň: Vždy, keď sa prichytím pri tom, že sa snažím prísť na pohnútky iných ľudí, prestanem a spýtam sa samej seba: „Čo som povedala alebo urobila, čo podnietilo tento čin? Prečo som na to reagovala tak, ako som reagovala? Spôsobuje u mňa to, čo sa stalo, veľkú zmenu alebo zbytočne nafukujem nejakú maličkosť?

„Zanechaj tú prílišnú túžbu poznania; je v nej priveľa rozptýlenia. Existuje veľa vecí, poznanie ktorých je veľmi malým alebo žiadnym prínosom pre dušu.“ (Tomáš Kempenský)

predošlé   ♦   nasledujúce