20. jún (zamyslenie Al-Anon)

6. krok je inšpirujúcou výzvou poddať sa vedeniu našej Vyššej moci. Tento vyrovnaný, nádherný výrok podriadenia sa Božej vôli budem čítať tak často, ako potrebujem:

Boli sme celkom pripravení, aby Boh odstránil všetky naše charakterové nedostatky.“

Mojim cieľom bude to, aby som bola „celkom pripravená“ – vzdať sa negatívnych myšlienkových návykov, ktoré sa odrážali v mojom živote. Boh je rovnako „celkom pripravený“, aby prijal túto pokornú obeť mojich zlyhaní a pomohol mi zmeniť moje myslenie a konanie tak, aby mi prinieslo vyrovnanosť a dokonca možno aj šťastie.

Pripomienka na dnešný deň:Charakterové nedostatky“, ktorých sa chcem zbaviť, sú vo mne určite hlboko zakoreneným zvykom. Keď prijmem Božiu pomoc pri ich odstraňovaní, bude pri tom potrebná moja každodenná vedomá spolupráca. Budem sa o to snažiť trpezlivo, jeden nedostatok za druhým. Ak budem naozaj ochotná, uvidím, že budú postupne nahrádzané podnetmi inej kvality, s ktorými viem žiť celkom slobodná od neoprávnenej sebakritiky.

Bože, daj, aby som bola celkom pripravená na odstránenie mojich nedostatkov, aby som mohla prijať svetlo do mojich problémov a ich skutočnej príčiny.“

predošlé   ♦   nasledujúce