20. máj (zamyslenie Al-Anon)

V AA sa hovorí, že alkoholik, ktorý sa sústreďuje na štúdium a uplatňovanie dvanástich krokov, je pripravený v programe dobre napredovať.

Rovnako to platí pre nás v Al-Anone. Aj my potrebujeme každý deň stráviť určitý čas tým, že budeme uvažovať o úžasnom svetle, ktorým kroky osvetľujú všetky naše ľudské problémy. Ani alkoholik, ani nealkoholik neohraničuje svoje túžby len na triezvosť, to je len začiatok. Kroky sú vodcom k celkovému dobrému životu. Takto by sme sa pripravili o vzácne dobrodenie v tom, že by sme si neuvedomili, čo pre nás môžu urobiť.

Pripomienka na dnešný deň: Keď si prečítam jeden z krokov a hlboko o ňom premýšľam, zisťujem, že mi otvára dvere k novým náhľadom. Keď si ten istý krok prečítam znovu, opäť mi odkrýva nové duchovné pohľady. Zdá sa, akoby sa prekopávali do nášho vedomia a odkrývali nám úžasný potenciál pre dobro vo všetkých našich vzťahov v živote.

„Keby som mala každý deň len pol hodiny na stíšenie osamote, zasvätila by som ho štúdiu dvanástich krokov, aby sa nakoniec stali integrálnou súčasťou môjho myslenia.“

predošlé   ♦   nasledujúce