20. marec (zamyslenie Al-Anon)

Vyššia moc, o ktorej čítame v 12 krokoch, je duchovný pojem. Môžeme o nej rozmýšľať ako o Bohu – dobrote, moci, láske, Duchu, Otcovi a priateľovi alebo to môže byť jednoducho len skupina Al-Anon, kde sme sa konečne našli. Keďže sme ochotní uznať, že niečo alebo niekto je väčší ako sme my, stáva sa z toho duchovná záležitosť. Samotná skutočnosť nášho kapitulovania, našej pokory spôsobuje, že je to duchovná oblasť. Veci sa v našom živote začnú diať vtedy, keď prijmeme skutočnosť, že existuje moc, ktorá je vyššia a múdrejšia ako sme my. Niečo sa začne diať vtedy, keď sa pre naše každodenné vedenie obrátime na duchovnú moc.

Pripomienka na dnešný deň: Práve moja dôvera vo vyššiu moc, ktorá vo mne pracuje,  uvoľňuje a aktivuje moju schopnosť urobiť môj život radostnejším a uspokojujúcejším. Nemôžem to dosiahnuť tým, že sa budem spoliehať na seba a na svoje ohraničené myšlienky.

Každý nech sa podriadi vrchnosti.
Lebo niet vrchnosti, ak len nie od Boha,
a tie, ktoré sú, ustanovil Boh
.“
(List Rímskym 13,1)

predošlé   ♦   nasledujúce