20. november (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI VECI ODKLADÁM

Zdá sa, že moje otáľanie je neúnavné. Práve teraz píšem o svojom zotavovaní, čo je dobrá vec, lenže robiť to teraz – v tejto chvíli – som sa rozhodla preto, aby som odložila nutnosť začať deň: telefonáty, pranie, nákup potravín, pošta, upratovanie, čistiareň, hrabanie lístia atď. Mám toľko roboty – prečo nezačnem? Odklad to iba sťaží!

Prečo sa tak pridŕžam tejto povahovej chyby? Čo z toho mám? Mohla by som poprosiť svoju Vyššiu moc, aby odstránila moje povahové nedostatky, ale aj tomu sa vyhýbam, lebo sa necítim „celkom pripravená“.

Modlím sa o poznanie Božej vôle pre mňa a moc vykonať ju – hneď!

predošlé   ♦   nasledujúce