20. november (zamyslenie Al-Anon)

AUTORITA V SKUPINE AL-ANON

Naša skupina sa sústreďuje na dvanásť krokov,“ vysvetľuje jedna členka. „Zriedkakedy diskutujeme o tradíciách, pretože si myslíme, že osobné vedenie jednotlivcov je pre nás užitočnejšie, než ukazovatele súvisiace s fungovaním celej skupiny.“

Toto je pokrivené zmýšľanie, lebo skutočnosťou je, že pre prežitie a správne fungovanie skupiny, prostredníctvom ktorej každý jednotlivec prijíma vytúženú pomoc, sú tradície nevyhnutné.

Hovoria nám napríklad, že tí, čo majú v skupine na starosti rôzne zodpovednosti, sú zároveň aj jej vodcami. Vedení svetlom 2. tradície nebudú skupine dominovať, ani ju riadiť, ako sa to niekedy stáva, keď nejaký príliš cieľavedomý a tvrdohlavý člen trvá na tom, že bude skupine neustále predsedať a robiť všetky rozhodnutia, týkajúce sa celej skupiny.

Pripomienka na dnešný deň: „Naši vodcovia sú len dôveryhodní služobníci – oni nevládnu.“ Slúžia, ale nekontrolujú. Al-Anon je spoločenstvom rovnocenných ľudí a každý jeho člen by mal vítať príležitosti k službe. Kto teda poskytuje autoritu, pod ktorou skupina funguje? Druhá tradícia hovorí:

Pre zámer našej skupiny
je len jedna autorita:
milujúci Boh tak, ako sa prejavuje
vo vedomí skupiny
.“

„Každý by si mal uvedomiť,
že naše hľadanie cesty
a snaha o pokoj mysle
z veľkej miery závisí
od našich postojov v skupine.“

http://alanonslovensko.sk/zamyslenia.php

v angličtine TU

predošlé   ♦   nasledujúce

⇒ Prečítaj si: