20. október (zamyslenie Al-Anon)

Naše slogany sú jasné a jednoduché, a napriek tomu môžu pre rôznych ľudí znamenať rôzne veci. Prirodzene ich nejako podfarbujeme podľa našich vlastných skúseností a reakcií na slová a myšlienky.

Napríklad slogan Vzdaj sa toho a odovzdaj to Bohu môže pre niektorých ľudí znamenať, že všetko, čo musíme urobiť je vyhnúť sa výzvam, ktoré nás konfrontujú a Boh to všetko nejakým duchovným magickým spôsobom urobí za nás.

V tom, že nám dal slobodnú vôľu, inteligenciu a rozum bol zámer; samých seba môžeme naplniť len vtedy, keď budeme tieto dary využívať pri riešení našich každodenných problémov.

Pripomienka na dnešný deň: Môžem byť pripravená poddať sa Božiemu vedeniu, môžem oň pokorne požiadať, ale spolu s mojou ochotou ho prijímať musím aj spolupracovať a konať svoj diel. Ak som naozaj vnímavá, on mi dá svoju vôľu postupne spoznať každý deň, ale musím podľa nej žiť.

Poddanie sa Božej vôli nám nedáva certifikát k neschopnosti. Každý z nás sa musí usilovať plniť jeho vôľu, ktorú nám zjavuje spôsobmi, ktoré rozpoznávame len vtedy, keď sme ochotní a vnímaví.“

predošlé   ♦   nasledujúce