20. október (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI SA NEBOJÍM

  • Žiť len tento deň, neriešiť všetky moje problémy naraz.
  • Byť šťastná.
  • Prijímať to, čo je, namiesto priania, aby sa veci mali inak.
  • Starať sa o seba.
  • Pracovať na svojom programe, ako ho chápem.

  • Osloviť druhého človeka.
  • Mať čas na modlitbu a meditovanie s mojou Vyššou mocou.
  • Tešiť sa z toho, čo je v živote dobré a krásne.
  • Veriť, že Prísľuby CoDA sa naplnia.

V tejto chvíli mi myšlienky slobodne tancujú a duch sa mi vznáša.

Ďakujem svojej Vyššej moci za to, že mi dala túto chvíľu.

predošlé   ♦   nasledujúce