21. apríl (zamyslenie Al-Anon)

V Al-Anone si veľmi postupne uvedomujeme vnútorný význam jeho duchovného učenia. Veľa z neho vieme už od detstva, od rodičov a z náboženskej výchovy. Napriek tomu zisťujeme, že medzi tým, čo sme sa naučili a tým, ako to uplatňujeme vo svojom každodennom živote je veľká priepasť.

V Al-Anone objavujem dve prekážky, ktoré mi bránili v tom, aby som videla hodnotu a útechu duchovného prístupu: sebaospravedlňovanie a samospravodlivosť. To prvé mi dáva rozhodujúcu istotu, že mám vždy pravdu; to druhé ma drží vo falošných predstavách, že som lepšia, než ostatní.

Pripomienka na dnešný deň: Al-Anon ponúka svoje efektívne „čaro“ v tom, že nám pomáha prekonať poškodenie, ktoré sme nadobudli kvôli sebaospravedlňovaniu a samospravodlivosti: Skúmajte svoje pohnútky. Aké odpovede by som dala, keby som sa zastavila uprostred takéhoto zdôvodňovania a spýtala sa samej seba: „Prečo to robím? Je toto ospravedlňovanie naozaj čestné? Sú to naozaj racionálne dôvody pre moje činy?

„Modlím sa za napredovanie, ktoré je možné vtedy, keď som k sebe bezvýhradne úprimná. Na tomto základe môžem postaviť dobrý život.“

„Ak si múdry, mal by si byť múdry k sebe …“ (Príslovia)

predošlé   ♦   nasledujúce