21. december (zamyslenie Al-Anon)

Na stretnutí Al-Anon sme počuli:

Svoje problémy som si do Al-Anon priniesla len preto, aby som sa dozvedela, že si ich musím vyriešiť sama. Al-Anon mi poskytne svetlo a ukáže mi, ako sa to dá.“

Vyjasnilo sa mi to na mojom druhom stretnutí. Vyrozprávala som tam svoj hororový príbeh a svoj recitál som ukončila zúfalou otázkou: „Čo mám robiť?

Jeden člen povedal:

Umývaj riady!
Choď na prechádzku!
Čítaj knihy!
Začni niečo robiť,
aby si svoju myseľ odpútala od zmätku, ale svoje problémy nerieš dovtedy, kým ich nebudeš vidieť celkom jasne. Začneš o nich rozmýšľať ináč a riešenie sa dostaví.

Toto je podľa mňa program Al-Anon v kocke. To všetko ma tak zamestnalo, že som už nemala čas  hovieť  si vo svojom trápení.

Pripomienka na dnešný deň: Nebudem skúšať robiť dôležité rozhodnutia, kým si myseľ nevyslobodím od zloby, sebaľútosti a beznádeje. Až potom budem pripravená.

„S vyrovnanosťou,
ktorú nachádzam v Al-Anone,
sa veľa z mojich ťažkostí
vyrieši samo,
bez môjho pričinenia.“

predošlé   ♦   nasledujúce