21. január (zamyslenie Al-Anon)

Ak dokážem vidieť samu seba jasne a úprimne vo vzťahu k mojim súčasným okolnostiam, nestanem sa obeťou sebaľútosti alebo nevôle. Ak budem robiť to, čo mám, budem prežívať pokoj.

Len vtedy, keď budem porovnávať svoj životný údel s údelom ostatných, pohltí ma deštruktívna emócia sebaľútosti. Len keď sa budem urážať nad tým, čo robia iní, budem trpieť rozhorčením. Ak budem cítiť, že to, čo robím, je správne, nebudem závislá od obdivu alebo pochvaly od iných. Je to síce príjemné, ale nie je to podstatné pre moju spokojnosť.

Budem sa učiť posudzovať svoje vlastné pohnútky a hodnotiť vlastné činy, aby som ich kúsok po kúsku zladila s mojimi normami a ideálmi.

Pripomienka na dnešný deň: Nič nemá moc zraniť moje city a rozvíriť nezdravé emócie, ak to nepripustím. Budem robiť to, čo mám. Budem to robiť, ako najlepšie viem. To bude moja vnútorná záruka, proti ktorej bude všetko vonkajšie týranie bezmocné.

„Nepracuj tak, ako ten, kto je biedny, ani ako taký, koho ľutujú alebo obdivujú. Usiluj sa smerovať len k jednej veci – začni konať a neustále sa kontroluj.“ (Marcus Aurelius: Meditácie)

predošlé   ♦   nasledujúce