21. júl (zamyslenie Al-Anon)

Môžem čerpať silu a útechu z poznania, že patrím do spoločenstva Al-Anon, ktoré je súčasťou celosvetového spoločenstva usilujúceho sa o rovnaký cieľ. Naša malá skupinka je len jedna z tisícov.

Drží nás pohromade tak veľa rôznych národností a vyznaní? Neexistujú nijaké pravidlá a regulácie, žiadna manažérska kontrola, nikto nehovorí „musíš urobiť to, alebo nesmieš urobiť ono“. Napriek tomu existuje vláda princípov, ako sa uvádza v 12 tradíciách, ktoré prijíma každý člen a každá skupina.

Každý z nás svojím vlastným spôsobom pracuje pre dobro ostatných. Dokopy nás viaže spoločný problém, ktorý sa vyrieši porozumením a vzájomnou službou. Al-Anon funguje z milosti Boha.

Pripomienka na dnešný deň: Patrím do Al-Anonu. Je to dôležitá súčasť môjho života, lebo dáva jednotu v myšlienkach a činoch mne i všetkým ľuďom po celom svete, ktorí zdieľajú moju túžbu naplniť život zmysluplnosťou a určitým zámerom. Nepoznám ich, ale sú to moji priatelia a ja som ich priateľka. Čím viac každý z nás žije podľa duchovných princípov Al-Anonu, tým viac si navzájom pomáhame bez ohľadu na to, aká veľká vzdialenosť nás môže rozdeľovať.

„Ďakujem Bohu za to, že mi pomohol nájsť Al-Anon,
ktorý mi ukazuje cestu k novému životu.“

predošlé   ♦   nasledujúce