21. jún (zamyslenie Al-Anon)

Keď ma uvažovanie o 4.,- 5. a 6. kroku presvedčilo o tom, že som pripravená oslobodiť sa od prekážajúcej chyby môjho charakteru, nasledujúci 7. krok hovorí, aby som poprosila Boha, aby ju odo mňa odstránil.

7. krok je o uplatnení odstránenia všetkých mojich nedostatkov, ale každý z nich musím vyriešiť osobitne, keď ho budem prejavovať vo svojich každodenných činnostiach. Musím neustále prosiť Boha, aby ma od nich oslobodzoval.

Pripomienka na dnešný deň: Nebudem od seba očakávať priveľa a ani to, že sa zlepším naraz aj bez pomoci mojej Vyššej moci. Musím si neustále pripomínať, aby som prijímala jej pomoc vo všetkom, o čo sa snažím.

Ak sa napríklad usilujem byť neustále tolerantná a milá voči každému, skoro sa to stane automatickou reakciou bez ohľadu na to, aké nepríjemné môžu byť vonkajšie okolnosti. Tento nový postoj podfarbí všetko, čo budem robiť a spôsobí, že budem prijateľnejšia naproti sebe aj iným.

Pokorne sme ho požiadali, aby odstránil naše nedostatky.“ (Prvé slovo je pre 7. krok kľúčové.)

predošlé   ♦   nasledujúce