21. máj (zamyslenie Al-Anon)

Niekedy sa môže príliš horlivý nováčik pýtať niekoľkých ľudí na radu ohľadom svojho problému, alebo donekonečna vyvolávať rôznym členom, aby získal ich názor naň. Pre takého existuje dobrá rada: „Nájdi si jedného sponzora a prestaň miasť sám seba tým, že sa budeš snažiť skoordinovať príliš veľa rôznych názorov.“

Takýto nováčik sa snaží získať všetky odpovede naraz, lebo sa veľmi ponáhľa a chce, aby začal fungovať čarovný prútik Al-Anonu. Samozrejme predpokladá, že bude dostatočne múdry na to, aby pre seba našiel tú správnu odpoveď v spleti osobných názorov, no celý jeho prístup ukazuje, že nie je schopný rozhodnúť sa múdro. Potrebuje postupovať pomaly, vzdať sa toho a nekomplikovať to.

Pripomienka na dnešný deň: Aj vtedy, keď nejaký člen Al-Anonu prejavuje zmätočný alebo negatívny prístup k programu, môže to byť pre mňa ponaučením. Ak neustále používam niektorý z krokov, sloganov alebo modlitbu vyrovnanosti, môže to vyjasniť moje myslenie a pomôcť mi vyriešiť môj problém spôsobom, ktorý je pre mňa správny.

„Nech sa moje zmýšľanie nestane zmätočným tým, že budem počúvať príliš veľa názorov, ale každý z nich nech zvažujem jednotlivo, aby som videla, či mi niektorý môže pomôcť.“

predošlé   ♦   nasledujúce