21. máj (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI SOM SI VEDOMÝ SVOJEJ HODNOTY A CENY

Konečne som zistil, že mám svoju hodnotu a cenu, ktorú mi dala moja Vyššia moc. Keďže to viem, už sa nemusím zahanbovať, keď urobím chybu alebo keď som nejakým spôsobom nedostatočný. Teraz už viem pripustiť svoje chyby a prijať ich ako súčasť svojej ľudskej stránky. Zo svojej skúsenosti sa poučím, pokiaľ prestanem pochybovať o svojej cene alebo Božej láske ku mne. Mám právo byť tu. Ľahšie sa so mnou žije a oveľa viac milujem a prijímam svoju rodinu a druhých. Ďakujem Bohu a programu CoDA za toto poznanie.

predošlé   ♦   nasledujúce