22. apríl (zamyslenie Al-Anon)

Ako môžem alkoholika milovať aj nenávidieť?“ Túto otázku počuť na stretnutiach Al-Anon často. Obidvoje je dôkazom nášho osobného záujmu o niekoho; tých, o ktorých sa nezaujímame, nemilujeme, ani ich nenávidíme. V istom zmysle sú to dve strany jednej mince; láska má príležitosť kvitnúť v spoločnom živote; nenávisť je láska prekrútená a pokrivená rozčarovaním a zúfalstvom.

Ak je toto naozaj jedna mocná základná emócia, láska môže nahradiť nenávisť, keď ju dokážem živiť nádejou a vierou vo vlastné dobro inej ľudskej bytosti.

Pripomienka na dnešný deň: Chcem rozpoznať a vážiť si dobro a cenné vlastnosti alkoholika a nenávidieť nie jeho, ale chorobu, ktorou trpí. Jeho postupné uvedomovanie si toho, že si ho vážim ako človeka, môže znovu vybudovať jeho sebadôveru a sebahodnotu a vytvoriť túžbu po triezvosti.

„Láskou nemyslím prirodzenú jemnosť, ktorá je v ľuďoch podľa ich prirodzenosti, ale vnímam ju ako väčší princíp duše, postavený na triezvom uvažovaní a duchovnom porozumení, čo spôsobuje, že sme milí a nežní k všetkým ostatným tvorom ako k Božiemu stvoreniu.“ (William Law)

predošlé   ♦   nasledujúce