22. júl (zamyslenie Al-Anon)

Členka Al-Anonu môže zasvätiť veľa času čítaniu vedeckých kníh o alkoholizme, lebo si myslí, že jej to pomôže lepšie zvládať jej „problém“. Ak sa nechceme stať profesionálmi na poli alkoholizmu, nezískame nič ani hĺbkovým štúdiom tejto choroby.

Nepomôže nám ani skúmať dôvody alkoholikovho správania; určite nie vtedy, kým naše vlastné správanie ukazuje, že nie sme celkom rozumní. Takže znovu: všetka zmena sa musí začať u  nás.

Hľadať by sme mali svoju vlastnú vyrovnanosť; čím sa dokáže, že to má pozoruhodnú silu inšpirovať ostatných v našej domácnosti.

Pripomienka na dnešný deň: Čítam o alkoholizme preto, že ešte stále dúfam, že dokážem nájsť spôsob, ako dotlačiť partnera k tomu, aby prestal piť? Zvaľujem všetko rodinné nešťastie na alkoholika bez ohľadu na to, či je alebo nie je triezvy? Mám odvahu čeliť svojím vlastným chybám a charakterovým nedostatkom? Ospravedlňujem si svoje rozhorčenie a zdôvodňujem svoju sebaľútosť?

„Mnohým problémom sa vyhýba ten, kto sa neusiluje vedieť, čo ostatní hovoria alebo robia, ale len to, čo robí on sám, aby to bolo spravodlivé a čisté.“ (Marcus Aurelius: Meditácie)

predošlé   ♦   nasledujúce