22. november (zamyslenie Al-Anon)

ZNALOSŤ 12 TRADÍCIÍ AL-ANON

Je čudné, že mnohé skupiny si len sotva uvedomujú 12 tradícií a ich dôležitosť v tom, aby udržiavali skupinu Al-Anon silnou a jednotnou. Tradície nás chránia pred deštruktívnymi účinkami nadvlády jednotlivých členov. Spôsobujú, že sme si rovní, aby sme mohli harmonicky spolupracovať na dosiahnutí nášho duchovného rastu a porozumenia.

Keď každý člen skupiny pozná tradície a napomáha ich fungovanie v skupine, sme v bezpečí pred mnohými rizikami, čo trápia ľudí, ktorí sa stretávajú za konkrétnym účelom.

V Al-Anone sa konfliktné názory stali len odlišnými, a naše problémy sa dajú riešiť tolerantným chápaním a vzájomnou úctou.

Keď sa vyskytnú problémy, odvoláme sa na 10. kapitolu knihy Život s alkoholikom, kde nachádzame vysvetlenia a riešenia prostredníctvom 12 tradícií.

Pripomienka na dnešný deň: Budem pokladať za svoju povinnosť zoznámiť sa s 12 tradíciami Al-Anon, aby som mohla konať svoj podiel pri podpore rastu našej skupiny a každého jej člena.

„Naše spoločné dobro je prvoradé;
náš osobný rast závisí od jednoty skupiny.“
(1. tradícia)

http://alanonslovensko.sk/zamyslenia.php

v angličtine TU

predošlé   ♦   nasledujúce

⇒ Prečítaj si: